Salesforce Marketing Cloud ตัวช่วยด้านการตลาดระดับโลก

Salesforce Marketing Cloud เป็นส่วนหนึ่งของโซลูชัน Salesforce Customer Success Platform แพลตฟอร์มชั้นนำระดับโลกด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ที่ช่วยให้นักการตลาดสามารถทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นหนึ่งเดียวเพื่อบริหารจัดการช่องทางการติดต่อสื่อสารจากทุกช่องทาง อาทิ เว็บไซต์ อีเมล โซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ Salesforce Marketing Cloud จึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยด้านการตลาดที่องค์กรขนาดใหญ่ทั่วโลกให้ความสำคัญด้วยเหตุผลหลักๆ ดังนี้

 

  1. รับฟังความต้องการที่แตกต่างและหลากหลายของลูกค้า

Salesforce Marketing Cloud ช่วยให้นักการตลาดสามารถรับฟังความต้องการของลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเปิดโอกาสให้นักการตลาดได้เรียนรู้ว่าลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายได้ทำสิ่งใดไปแล้วบ้าง หรือมีแนวโน้มที่จะทำอะไรในอนาคต จากนั้นจึงนำข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างตรงจุด โดย Journey Builder จะช่วยนักการตลาดในการเก็บข้อมูลในสิ่งที่ลูกค้ากำลังทำ ทั้งกิจกรรมการซื้อและรายละเอียดต่างๆ และนำไปประมวลผลและสร้างรูปแบบการตอบสนองผ่านข้อความที่ตรงตามความชอบและพฤติกรรมของลูกค้า จึงช่วยเปลี่ยนรูปแบบการส่งอีเมลแบบเดิมอย่างการสุ่มส่งจดหมายข่าวหรือโปรโมชั่นไปยังกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่พร้อมๆ กัน แทนที่ด้วยการส่งสารที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วว่าเหมาะสมและตรงกับความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าจริง

Salesforce Marketing Cloud จึงเป็นเครื่องมือที่ให้ความสำคัญกับการดูแลและรับฟังความต้องการของลูกค้าเป็นรายบุคคล ไม่ใช่เป็นการตลาดโดยรวม ดังนั้น นักการตลาดจึงสามารถรับรู้ รับฟัง เรียนรู้ความต้องการ และสร้างข้อมูลที่ตรงกับความสนใจของลูกค้ามากขึ้น อันจะนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ประสบความสำเร็จมากขึ้น

 

  1. สร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า

Predictive Analytics เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เรียนรู้จากประสบการณ์หรือข้อมูลเพื่อใช้ทำนายพฤติกรรมบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งสามารถช่วยในการตัดสินใจในทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

Marketing Cloud จะประเมินประวัติและพฤติกรรมที่ผ่านมาของลูกค้าเพื่อคาดการณ์กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สิ่งที่ลูกค้าทำในอดีตจะเป็นเครื่องตัดสินว่าพวกเขาจะทำอะไรต่อไป ตัวอย่างเช่นการยกเลิกการเป็นสมาชิก การแชร์ข้อมูลกับเพื่อน หรือการซื้อสินค้า ทั้งนี้ Marketing Cloud จะสร้าง Journey หรือ การเดินทางของลูกค้าบนพื้นฐานของข้อมูลเหล่านั้น ยกตัวอย่างเช่น หากลูกค้ามักซื้อสินค้าช่วงลดราคา พวกเขาก็จะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับงานลดราคาที่จะจัดขึ้นล่าสุดเสมอ นักการตลาดจึงสามารถขับเคลื่อนประสบการณ์ของลูกค้าตามความต้องการที่แท้จริงของพวกเขา และเพลิดเพลินกับอัตราการตอบสนองจากลูกค้าที่สูงขึ้น

 

  1. รูปแบบการสื่อสารที่เข้าถึงความรู้สึกของลูกค้า

นักการตลาดที่รอบคอบควรจะต้องพิจารณาความรู้สึกของลูกค้า ณ ขณะนั้นๆ เมื่อมีการส่งมอบเนื้อหา ข่าวสาร โปรโมชั่นต่างๆ Salesforce Marketing Cloud จะช่วยสร้างเนื้อหาตามระดับความพึงพอใจของลูกค้าแต่ละรายอย่างระมัดระวัง เช่น หากในช่วงเวลานั้น ลูกค้ากำลังมีปัญหากับฝ่ายบริการลูกค้าก็จะได้รับอีเมลเกี่ยวกับการต่ออายุสถานภาพสมาชิกน้อยลง เป็นต้น Salesforce Marketing Cloud ยังสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมหรือแคมเปญทางการตลาดตามสัญญาณที่ได้รับ ซึ่งอาจรวมถึงการระงับกิจกรรมทางการตลาดจนกว่าปัญหากับฝ่ายบริการลูกค้าจะได้รับการแก้ไข ทันทีที่ปัญหาได้รับการแก้ไข Marketing Cloud ก็จะติดตามผลและสำรวจระดับความพึงพอใจของลูกค้าตลอดจนเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาการตอบสนองลูกค้าให้ดีขึ้นในอนาคต

 

Salesforce Marketing Cloud จึงช่วยให้นักการตลาดสามารถวิเคราะห์และจัดแคมเปญส่งเสริมการขายได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างและหลากหลายได้ดียิ่งขึ้น จึงมอบอัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน (Return Of Investment: ROI) ในด้านการตลาดที่สูงขึ้น อีกทั้งยังช่วยตอบสนองความต้องการและข้อซักถามของลูกค้าแต่ละรายได้ตรงจุดและรวดเร็ว ไม่แปลกเลยว่าทำไม Salesforce Marketing Cloud จึงกลายเป็นตัวช่วยด้านการตลาดที่องค์กรยักษ์ใหญ่ระดับโลกให้ความสำคัญ