พัฒนาพร้อมขับเคลื่อนกลยุทธ์ Digital marketing ด้วย Salesforce

ความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้หลายองค์กรต้องประสบกับความท้าทายในการปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานและระบบต่าง ๆ เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างฉับไว โดยเฉพาะในด้านการตลาดที่จำเป็นต้องปรับให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัลนี้ แต่องค์กรจะมีวิธีอย่างไรในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในกลยุทธ์ทางการตลาด ไม่ใช่เพียงเพื่อให้สามารถรับมือกับความแปลงแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถพัฒนาและต่อยอดเพื่อสร้างความเติบโตให้กับองค์กรได้อีกด้วย

 

 • รู้จุดขาย

โจทย์ในข้อนี้ก็คือ ตัวตน อัตลักษณ์ หรือจุดแข็งของสินค้า/บริการของคุณที่แตกต่างจากแบรนด์อื่นคืออะไร ก่อนเริ่มทำ Digital marketing คุณจะต้องสร้างแบรนด์ให้มีความโดดเด่น แตกต่างเพื่อทำให้ผู้บริโภครู้จักคุณอย่างชัดเจนที่สุด ดังนั้น คุณจะต้องเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของแบรนด์อย่างแจ่มชัดเพื่อให้สามารถสื่อสารออกไปได้ว่าคุณคือใคร กำลังขายสินค้า/บริการใดอยู่ แตกต่างจากแบรนด์อื่นอย่างไร และทำไมพวกเขาจึงควรซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากคุณ

 

 • กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน

การมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะทำให้คุณโฟกัสและไม่วอกแวกไปกับการทำงานที่ไม่ตอบโจทย์ โดยเป็นเหมือนเครื่องย้ำเตือนว่าตอนนี้คุณกำลังทำอะไร เพื่อสิ่งใด และยังเป็นตัวขับเคลื่อนไปสู่การสร้างสรรค์วิธีการทำงานหรือไอเดียใหม่ ๆ เพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ยิ่งเป้าหมายชัดเจนเท่าไร คุณก็จะยิ่งเห็นภาพชัดขึ้นเท่านั้น

 

 • รู้จักลูกค้า

การรู้จักลูกค้า เข้าใจพฤติกรรม และความต้องการของลูกค้าจะช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลา เสียเม็ดเงินไปกับการทำกิจกรรมทางการตลาดที่ไม่ตรงกลุ่ม ลูกค้าจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการทำ Digital marketing เป็นอย่างมาก ถึงในมือคุณจะมีสินค้า/บริการที่ดีขนาดไหน แต่หากนำเสนอไม่ถูกกลุ่มเป้าหมาย ก็ย่อมไม่เกิดยอดขายเช่นเดียวกัน ดังนั้น หากคุณรู้จักลูกค้าดีพอหรือยิ่งมีข้อมูลที่ลึกลงไป เช่น ความชอบ ความต้องการ หรือประสบการณ์ทั้งดีและไม่ดีที่พวกเขาเคยได้รับ ฯลฯ ก็จะทำให้คุณทำการตลาดได้ง่ายขึ้น

 

 • ช่องทางการตลาดที่หลากหลาย

การเข้าถึงลูกค้าได้จากทุกที่ทุกเวลาเป็นข้อดีของการทำการตลาดในโลกยุคดิจิทัลและอาจจะเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจที่ดุเดือด หลาย ๆ คนอาจคิดว่า Facebook เป็นช่องทางเพียงอย่างเดียวที่จะช่วยให้ขายสินค้า/บริการได้ แต่จริง ๆ แล้ว ยังมีช่องทางการตลาดอื่นอีกมากมายที่มีประสิทธิภาพไม่แพ้กัน อาทิ Instagram, Twitter, Messenger หรือแม้กระทั่งเว็บไซต์หรืออีเมลเอง คุณจึงควรพิจารณาก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณมักอยู่ในช่องทางใด และยังต้องทำคอนเทนต์ให้เหมาะสมกับช่องทางนั้น ๆ อีกด้วย

 

 • สร้างจุดขายใหม่ ๆ

การสร้างจุดขายสำหรับ Digital marketing หมายถึง การสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าด้วยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ เช่น เทคโนโลยี AI หรือระบบ Chatbot รวมถึงการทำการตลาดแบบเกาะกระแส ณ ขณะนั้น ๆ หรือที่เรียกว่า Real-Time Marketing เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement) และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยการทำคอนเทนต์ที่เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงอยู่บนโซเชียลต่าง ๆ นอกจากจะช่วยสะท้อนความทันสมัย เข้าถึงง่ายของแบรนด์แล้ว ยังช่วยสร้าง Brand awareness ได้อีกด้วย

 

 • ประเมินผลสม่ำเสมอ

ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการทำ Digital Marketing คือ การหมั่นประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ ธุรกิจที่กำลังทำ Digital marketing ควรมีการกำหนดตัวชี้วัด หรือ KPI เพื่อประเมินผลว่าการทำการตลาดออนไลน์แต่ละครั้งส่งผลต่อธุรกิจหรือไม่ อย่างไร เพื่อค้นหาแนวทางการทำการตลาดและแคมเปญที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแบรนด์และลูกค้า

 

Salesforce เป็นแพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management หรือ CRM) ที่ครอบคลุมทั้งการขาย การบริการ และการตลาดโดยทำงานบนระบบคลาวด์ (Cloud) ที่หลายองค์กรทั่วโลกให้การยอมรับ เป้าหมายของซอฟต์แวร์ CRM นี้ ก็คือการเพิ่มความภักดีและความพึงพอใจของลูกค้าด้วยวิธีการทางการตลาดที่แตกต่างออกไป เช่น

 • การสร้างและจัดการแคมเปญผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทั้ง Email, SMS, การแจ้งเตือนแบบ Push, LINE, หรือ Social Advertising ด้วยระบบที่ทำงานอัตโนมัติ โดยสามารถกำหนดเกณฑ์หรือช่วงเวลาที่ต้องการให้การสื่อสารเหล่านี้ถูกส่งออกไปได้
 • การจำแนกกลุ่มลูกค้า หรือการทำ Segmentation ซึ่งสามารถกำหนดได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการ segment จากข้อมูล Demographic หรือ Behaviour เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้ตรงจุดมากขึ้น
 • เชื่อมต่อเครือข่ายสังคม Social Media เพื่อช่วยต่อยอดในด้านการขาย การให้บริการ และการตลาด พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ (Social Listening) เพื่อนำมาปรับใช้ต่อไป
 • การจัดการโฆษณาและคอนเทนต์แบบดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเหมาะสมกับช่องทาง
 • คาดการณ์เนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับแต่ละช่องทาง พร้อมติดตามพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชม ปรับเนื้อหาให้เหมาะสม เพิ่มอัตราการเปลี่ยนมาเป็นลูกค้า

 

แม้การทำ Digital marketing ให้ประสบความสำเร็จจะดูเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับใครหลาย ๆ คน และต้องอาศัยองค์ประกอบหลาย ๆ ส่วน แต่ตัวช่วยอย่าง Salesforce สามารถเข้ามาช่วยในการทำให้กระบวนการต่าง ๆ ง่ายดายขึ้น ช่วยให้องค์กรของคุณสามารถปรับตัวและเริ่มต้นการทำ Digital Marketing ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป